برخی از افتخارات مجموعه بزرگ ماهریس بافت

کنگره یکصد برند برتر و ارزش آفرین

Congress of one hundred top and value-creating brands

March 2015

کنگره سراسری ضمانت کیفیت و اصالت کالا

National congress of guarantee of quality and authenticity of goods

May 2012

کنگره نشان برتر مرغوبیت کالا

Congress, the highest mark of product quality

December 2011

کنگره حامیان کار و سرمایه ایرانی

Congress of supporters of Iranian labor and capital

September 2011