« شعبات فرش ماهریس »

شعبه کارخانه ماهدشت

شعبه مرکزی - کارخانه ماهدشت :

نمایشگاه مرکزی فرش ماهریس - کارخانه

(جهت بازدید و خرید حضوری)

استان البرز ، ماهدشت ، بلوار امام خمینی ، انتهای خیابان یاس

026-37307654-6

شعبه گوهردشت :

شعبه گوهردشت فرش ماهریس

(جهت بازدید و خرید حضوری)

استان البرز ، گوهردشت ، ابتدای بلوار مطهری ، ساختمان پارمیدا

026-34018724

شعبه هشتگرد

شعبه هشتگرد :

شعبه هشتگرد فرش ماهریس

(جهت بازدید و خرید حضوری)

هشتگرد ، بلوار اصلی (امام خمینی) ، نبش یاس چهار ، جنب بانک ملی ایران

026-37309382

شعبه رباط کریم

شعبه رباط کریم :

شعبه رباط کریم فرش ماهریس

(جهت بازدید و خرید حضوری)

استان تهران ، رباط کریم ، بلوار امام خمینی ، جنب بانک پاسارگاد ، پلاک 810

021-56424119